Solar Forecasting & Smart Grids

Momenteel zijn er in Nederland steeds meer ontwikkelingen op het gebied van Smart Grids. Tegelijkertijd groeit de productie van zonnestroom bijzonder snel. Meer zonne-energie leidt tot noodzakelijke inpassing van PV in het elektriciteitsnet, en tot een grotere onvoorspelbaarheid in het aanbod van energie. Dit kost geld.

Hoe kan de integratie van een grote hoeveelheid PV kosteneffectief worden gerealiseerd? Hoe kunnen Smart Grids en Demand Response zorgen voor een effectieve koppeling tussen aanbod en afname van zonne-energie?

Het project ‘Solar Forecasting & Smart Grids’ levert een belangrijke bijdrage aan de oplossing door het aanbod van zonne-energie accuraat te voorspellen; en door het voorspelbare aanbod van zonne-energie lokaal en regionaal zoveel mogelijk direct te gebruiken door toepassing van Demand Response. In een samenwerkingsverband tussen Ecofys, DNV GL en de Universiteit Utrecht wordt een voorspelsysteem gerealiseerd. Daarbij werken individuele PV-installaties als vermogenssensoren; deze functie is impliciet al aanwezig in elke installatie. 

Het eerste prototype van het voorspelsysteem wordt in 2014 gevalideerd. Dit maakt gebruik van real-time data van 200 Utrechtse huishoudens met eigen zonnepanelen. Elke 2 seconden wordt de data naar een centrale computer verzonden. Daarvoor zorgen monitoring systemen van de firma Upp energy die in de huishoudens zijn geïnstalleerd. De computer berekent voor de komende minuten tot uren hoeveel zonnestroom er wordt opgewekt door elke PV-installatie.

Het voorspelsysteem maakt een betere balanshandhaving mogelijk tussen elektriciteitsvraag en –aanbod, zowel op lokaal als op regionaal en landelijk niveau. Door middel van Solar Forecasting kan de inzet van conventionele productie, vraagsturing en ook energieopslag beter gepland en aangestuurd worden dan nu het geval is. Hierdoor is de functionaliteit van Solar Forecasting uitermate zinvol voor PV-bezitters/huiseigenaren, distributienetbeheerders en programmaverantwoordelijken. Het voorspelsysteem is bovendien in te zetten als lokaal weerbericht.