1

Wanneer een consument wilt weten wanneer het gaat regenen, of wanneer een energieleverancier wilt weten hoeveel zonne-energie er zal worden opgewekt, maken zij gebruik van weersvoorspellingen. Helaas zijn deze voorspellingen niet altijd even betrouwbaar en kan het zo zijn dat een energieleverancier op het verkeerde moment zijn elektriciteitsproductie bijstelt.