3

Het project ‘Solar Forecasting & Smart Grids’ ontwikkelt een methode om de opbrengst van lokale PV-installaties te voorspellen. Het maakt gebruik van reeds bestaande informatie van zonnepanelen. Met deze informatie, in combinatie met weersvoorspellingen, kan een zeer accurate voorspelling worden gedaan hoeveel zonne-energie een energieleverancier of huishouden gaat opwekken in de komende periode van 5 min tot 6 uur.