6

In Utrecht loopt op dit moment een pilot met 200 huishoudens waarvan de opbrengstdata centraal worden verzameld. Deze data worden elke 5 seconden verzameld en opgeslagen en hiermee wordt onderzocht wat de samenhang in opbrengst is. Samen met de nieuwe voorspelmethode kan hieruit op korte termijn (binnen de 15 min.) de elektriciteitsopbrengst voorspeld worden.