(De bovenstaande links verwijzen naar de presentaties die gegeven zijn, 14-5-2014. Indien ze slecht worden weergegeven in uw browser, is het aan te raden ze eerst te downloaden en vervolgens op uw computer te bekijken.)

Samenvatting SF&SG Deelnemersbijeenkomst (14-5-2014)

Op woensdag 14 mei hebben we alle deelnemers aan het project “Solar Forecasting & Smart Grids” en onze relaties in de zonne-energie (PV) uitgenodigd voor een netwerkbijeenkomst. In de mooie Aula van het Academiegebouw presenteerde Boudewijn Elsinga (SF&SG, UU), Albert Sikkema (Upp-energy) en Robin Berg (LomboXnet) de nieuwste ontwikkelingen rond het project, de meetapparatuur en het gebruik van zonne-energie voor elektrisch vervoer met het publiek gedeeld. De presentaties werden gevat aan elkaar gepraat door Wilfried van Sark (SF&SG, UU).   

Het is duidelijk dat de gemiddelde eigenaar van een PV-systeem, maar zeker de deelnemers aan het project, erg betrokken is bij het onderwerp. Niet zelden is het hebben van een PV-systeem op het eigen dak naast een bijdrage aan een duurzame energievoorziening, ook een full-time hobby. Al tijdens de presentaties ontstond een levendige discussie over de waarde van monitoren en voorspellen van de opbrengst van PV met bijdragen vanuit het publiek.

Tijdens de borrel is deze sfeer blijven hangen en was er volop gelegenheid om de sprekers en projectleden aan te spreken. Ook onderling werd door de deelnemers ervaringen uitgewisseld en het netwerk rondom PV uitgebreid. Van specifieke vragen over verminderde opbrengst tot toekomstvisies op elektrische landbouwvoertuigen; elk aspect van het gebruik van zonne-energie kwam aan bod.

Suggesties van deelnemers:

  • Bijeenkomst wordt gewaardeerd door de aanwezigen, op een later moment weer?
  • Een forum / ander platform voor deelnemers onderling om voort te bouwen op elkaars ervaringen?

Wij hebben deze avond als zeer succesvol en gezellig ervaren en willen de deelnemers in het algemeen nogmaals bedanken voor hun bijdrage aan dit project.

Namens SF&SG,

Wij voorspellen een zonnig 2014!


Boudewijn Elsinga (UU) | Wilfried van Sark (UU) | Ruut Brandsma (Ecofys) | Lou Ramaekers (Ecofys) |
Bas Vet (DNV
·GL) | Santiago Peñate Vera (DNV·GL) | Paul Raats (DNV·GL)