DNV Ecofys UU
De drijfveer van DNV GL is het waarborgen van leven, eigendommen en het milieu. Vanuit deze doelstelling helpt DNV GL organisaties de veiligheid en duurzaamheid van hun bedrijfsvoering te verbeteren. DNV GL is 's werelds grootste classificatiemaatschappij voor schepen en offshore-installaties. Het bedrijf speelt tevens een toonaangevende rol als technisch adviseur voor de olie- en gassector en als inhoudelijk expert voor bedrijven in de energiewaardeketen. DNV GL is bovendien een van de grootste certificatie-instellingen wereldwijd. Waardevolle oplossingen voor onze klanten Ecofys is een vooraanstaand consultancybedrijf op het gebied van duurzame energie, energiebesparing en CO2efficiëntie, energiesystemen en -markten alsmede energie- en klimaatbeleid. Kennis en innovatie zijn voor ons de belangrijkste factoren om de ideeën van vandaag om te zetten in de uitvoerbare werkelijkheid van morgen.

Wij helpen organisaties uit de publieke sector en het bedrijfsleven om zich aan te passen aan veranderingen en om snel marktkansen te herkennen. Samen met onze klanten zorgen wij ervoor dat de nodige maatregelen worden getroffen en dat bedrijfsprojecten op een praktische en duurzame manier worden verwezenlijkt. Als we nu tot actie overgaan, kan het wereldwijde energiesysteem in 2050 duurzaam, betrouwbaar, betaalbaar en geheel op duurzame bronnen gebaseerd zijn. We staan honderd procent achter onze missie en werken er hard aan.
De Universiteit Utrecht is een researchuniversiteit, met zeven faculteiten die gezamenlijk het hele wetenschappelijke spectrum van onderzoek en onderwijs bestrijken. De universiteit heeft vele grote namen voortgebracht. Wetenschappers die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de kwaliteit van de samenleving.

Verschil maken
De Universiteit Utrecht investeert in het opleiden van leiders van de toekomst. Zij biedt innovatief onderwijs van hoge kwaliteit en met een hoog studiesucces. De Universiteit Utrecht investeert in wetenschappelijk talent. In onderzoekers die een verschil kunnen maken en waarde creëren voor de samenleving. De universiteit koestert deze talenten en stimuleert excellentie. Toponderwijs en toponderzoek waarborgen de kwaliteit en vitaliteit van de samenleving.